Dragi membri ai FRAS,

După cum știți, sâmbătă, 25 februarie, are loc Adunarea Generală a cluburilor membre, prilej cu care, printre altele, veți alege un vicepreședinte și doi membri ai Consiliului Federal FRAS.
Conform statutului, Adunarea se va constitui legal doar cu condiția participării a jumătate plus unu din membri, adică a minim 62 de cluburi.
În eventualitatea neconstituirii cvorumului legal, după încă o săptămână se va convoca o nouă Adunare Generală care se va desfășura indiferent de numărul celor prezenți.
Dar, dragi prieteni și colegi, nu îmi doresc și nu cred că este normal ca 10-15 cluburi să decidă viitorul federației pentru minim 2 ani.
Nu consider normal ca o persoană care va primi 70% din voturi, să spunem, adică să fie votată de 7-10 cluburi să devină vicepreședintele federației sau membru al Consiliului Federal.
Mă bucur foarte mult de interesul candidaților pentru funcțiile vacante, dar mi-aș dori să se prezinte mai bine în campanie, să trezească interesul cluburilor de a veni la vot.
Nu este normal ca doar din 4 în 4 ani să fim interesați de activitatea federației, la fel cum nu este normal să ne manifestăm vehement și fără rost în spațiul public iar când avem ocazia discuției și votului să fim brusc ocupați cu tot felul de alte lucruri.

În plus, la Adunarea Generală se va prezenta strategia 2017-2020 de desfășurare a activității FRAS, se vor discuta lucruri importante pentru noi toți, nu vreau să le discutăm și să decidem cu 10-20% din cluburi!
Dragi membri, haideți să nu fim indiferenți față de activitatea Federației, aceasta se răsfrânge asupra fiecăruia dintre noi!

Vă aștept sâmbătă la București și sper ca mâine la numărarea mandatelor să fim în cvorum în așa fel încât să putem desfășura ședința!

Președinte FRAS