Către membrii afiliați FRAS

Stimate Domnule Preşedinte,

          Sunteţi convocat la Adunarea Generală Ordinară a Federaţiei Române de Automobilism Sportiv care va avea loc sâmbătă, 3 martie 2018, ora 11:00, în sala „Nadia Comăneci” din sediul Ministerului Tineretului si Sportului, din Bucureşti, sector 1, Str. Vasile Conta nr. 16, etajul 8. Ordinea de zi a Adunării Generale Anuale poate fi consultată pe site-ul oficial al FRAS, www.fras.ro.          

Din cauza neîntrunirii cvorumului de 2/3 din numărul total de cluburi sportive afíliate, se convoacă, conform art. 23 din Statut, o nouă Adunare Generală, care se va putea desfășura și va putea delibera valabil, indiferent de numărul persoanelor cu drept de reprezentare participante la ședință. Totodată, membrii care au confirmat pentru 17 februarie, trebuie să nominalizeze și să transmită din nou confirmările pentru AGA de pe 3 martie.

Membrii afiliați sunt obligati să nominalizeze si să transmită Secretariatului FRAS (office@fras.ro) datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în cadrul Adunării Generale.

Lista membrilor şi a persoanelor cu drept de reprezentare, lista structurilor sportive afiliate care nu au, dar pot dobândi drept de vot ulterior publicării listelor ori în cadrul şedinţei respective se va închide cu 48 de ore înainte de data ședinței, respectiv la data de 1 martie 2018 ora 11:00.

 Accesul în sala de ședință va fi permis pe baza actului de identitate, în conformitate cu listele finale publicate pe site-ul FRAS și închise la data de 1 martie 2018, ora 11:00.

Cu considerație,

Paula Stan

Secretar General Interimar