FRAS are ca obiect organizarea, arbitrarea şi dezvoltarea practicării sportului automobilistic în România.

Scopul FRAS este să administreze, să coordoneze, să organizeze şi să promoveze întreaga activitate de automobilism sportiv desfăşurată pe teritoriul României, în interesul membrilor afiliaţi şi pentru atragerea de noi practicanţi ori susţinători şi simpatizanţi ai sportului automobilistic.

stanga1Prin „automobilism sportiv” se intelege ramura de sport care cuprinde totalitatea probelor sportive care se desfăşoara pe automobile de competiţie. Automobilele de competiţie sunt automobile de construcţie specială sau adaptate ulterior dintr-un model de serie, în vederea utilizării acestora la întreceri cu caracter sportiv. În automobilismul sportiv sunt utilizate toate tipurile de vehicule terestre motorizate, a căror deplasare este controlată de conducător de la volanul vehiculului respectiv şi care prin construcţie rulează pe trei sau mai multe roţi, din care cel puţin una este viratoare. Fac exceptie, neputând fi utilizate, transformate ori modificate pentru participarea la competiţii automobilistice, vehiculele din categoria autobuzelor, microbuzelor, autorulotele, ambulanţele, vehiculele industriale grele sau cele agricole, camioanele cu remorcă, vehiculele militare, vehiculele cu şenile, motocicletele cu ataş, triciclurile si mototriciclurile cu ghidon.

Automobilismul sportiv cuprinde toate întrecerile, competiţiile, concursurile, paradele, evenimentele, manifestările, singulare sau din cadrul campionatelor, cupelor, trofeelor, seriilor, întreceri locale, judeţene (intrajudeţene), regionale (interjudeţene), naţionale, internaţionale, desfăşurate pe teritoriul României, care se finalizează prin stabilirea unui record, clasament sau ierarhii, atribuit de organizatori participanţilor pe automobile de competiţie, pe baza criteriilor impuse şi acceptate de aceştia, anterior începerii întrecerii respective.

În funcţie de tipul vehiculului utilizat, de suprafaţa de rulare pe care se desfăşoară întrecerea sau de regulamentele specifice, automobilismul sportiv cuprinde o serie de probe specifice, fără a fi limitate la acestea, după cum urmează: raliuri, viteză în coastă, viteză pe traseu montan, viteză pe circuit, karting, offroad, crosscountry sau totteren, rallyraid, autotrial, slalom, slalom paralel, super slalom, super rally, time attack, anduranţă, rallycross, autocross, accelerare, dragster, dragracing, urbanracing, drifting, digital motosport, competiţii demonstrative, de îndemânare, parade, rally-show, competiţii pentru stabilire de recorduri, competiţii de automobile de formulă, alte automobile monopost, monoplas sau biplas, competiţii de turisme, superturisme, Production/Super Car, Touring Car, Kit Car,
World Rally Car, automobile GT, automobile prototip, kart, buggy, SSV (Side by Side Vehicle) automobile cu energie alternativă, hibride, automobile diesel, biodiesel, gas, electrice, automobile de teren, automobile istorice, camioane, simulatoare, competiţii rutiere, pe sol neamenajat, pe piste special amenajate, pe autodrom, kartodrom, în poligoane sau pe stadioane, pe zăpadă, pe gheaţă, asfalt, macadam, pe drumuri forestiere sau pe teren accidentat sau în mediul online.

În realizarea scopului său, FRAS are următoarele obiective principale:

a) să încurajeze practicarea automobilismului sportiv în toate formele sale, să susţină proiectele şi initiaţivele care pot contribui la dezvoltarea acestuia, să conserve şi să promoveze unitatea mişcării automobilistice naţionale, să protejeze interesele morale şi materiale ale membrilor afiliaţi.

b) să reglementeze organizarea evenimentelor sportive de automobilism, să promoveze derularea acestora în spirit de fair-play, în condiţii de securitate pentru practicanţi, pentru arbitri şi pentru spectatori şi în deplin respect pentru protecţia mediului înconjurator.

c) să promoveze practicarea automobilismului sportiv în cadru organizat, în special în rândul tineretului, contribuind astfel la reducerea accidentelor rutiere cauzate de lipsa de experienţă a acestora în conducerea automobilului.

d) să apere fras-10-anidrepturile şi interesele membrilor afiliaţi, ale sportivilor, organizatorilor, arbitrilor, suporterilor, să-i reprezinte pe aceştia în faţa autorităţilor şi în faţa oricărei structuri publice sau private, să-i protejeze de orice fel de abuzuri.

e) să elaboreze întreg cadrul normativ al activităţii de automobilism sportiv, respectând prezentul Statut şi legislaţia în vigoare, să arbitreze competiţiile sportive, să judece orice fel de diferende sau litigii din cadrul acestei activităţi, să elaboreze regulamentul disciplinar pe baza căruia să sancţioneze practicile neregulamentare şi nestatutare, atitudinea nesportivă şi violentă în sport.

f) să dezvolte relaţii de colaborare cu federaţiile corespondente ale altor state, să încurajeze participarea sportivilor români la competiţii din afara graniţelor României şi să invite pe bază de reciprocitate sportivii străini să participe la competiţiile din România, să organizeze schimburi de experienţă pentru oficiali, arbitri şi comisari tehnici, să stabileasca relaţii de cooperare cu orice alte organizaţii de profil, în folosul dezvoltării şi modernizării automobilismului sportiv românesc.

g) să obţină recunoaştere internaţională pentru sportul automobilistic românesc şi pentru FRAS, pe durată nedeterminată, prin afiliere ca membru cu drepturi depline la Federaţia Internaţională a Automobilului.

Federaţia Română de Automobilism Sportiv tutelează competiţiile oficiale la nivel naţional: Campionatul Naţional de Raliuri Betano, Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, Campionatul Naţional de Karting Electric, Campionatul Naţional de Circuit Viteză, Campionatul Naţional de Off-Road, Campionatul Naţional de Slalom Paralel, Campionatul Naţional de Autoslalom, Campionatul Naţional de Rally Cross, Campionatul Naţional de Rally Raid, Campionatul Naţional al Vehiculelor Istorice de Competiţie etc.

Începând cu 2009, FRAS a acordat o atenţie sporită descoperirii tinerelor talente, propunând acordarea de facilităţi şi ridicarea interdicţiei pentru juniorii sub 18 ani de a lua parte la competiţiile de automobilism sportiv.

Membrii Federaţiei Române de Automobilism Sportiv sunt cluburile sportive afiliate, care au ca activitate de bază automobilismul sportiv sau care au în structura lor secţii specifice, calitate atestată prin Certificatul de Identitate Sportiv. O parte dintre aceste cluburi activează sub tutela Asociaţiilor Judeţene de Automobilism Sportiv, substructuri ale FRAS în teritoriu.

Adunarea Generală este organismul suprem, care mandateaza Consiliul Federal ca executiv pe perioada mandatului stabilit. La rândul lui, Consiliul Federal coordonează întreaga activitate prin intermediul Biroului Executiv si al Comisiilor Naţionale.dreapta2

Federaţia este administrată de Consiliul Federal format din zece membri aleşi de Adunarea Generală a reprezentanţilor cluburilor sportive afiliate. Preşedintele Federaţiei conduce Consiliul Federal şi este la rândul lui ales de Adunarea Generală.

Puterea judecatorească este independentă şi se manifestă în primă instanţă prin Comisia de Competiţii sau, dupa caz, Comisia de Disciplină şi ca ultimă instanţă prin Comisia de Apel, aleasă de Adunarea Generală din rândul foştilor sportivi sau organizatori cu reputaţie şi competenţă unanim recunoscută.

Arbitrii FRAS activează în Colegii judeţene coordonate de Comisia Centrală a Arbitrilor. Din punct de vedere financiar, activitatea FRAS este controlată de Comisia Cenzorilor, la rândul ei independentă si aleasă direct de Adunarea Generală.