Comisia Electorală FRAS s-a întrunit în data de 27 februarie 2023 şi a avut în vedere, în analiza efectuată, situaţia transmisă conform informării nr. 5208/27.02.2023 cu privire la o serie de contestaţii şi sesizări.

1. Cu privire la solicitarea formulată de ACS Anto Rally Team la data de 27 februarie 2023, prin care structura sportivă întreabă dacă are “drept de vot” în AGA, Comisia Electorală constată:

– în conformitate cu art 20 alin. (2) din Statutul Federaţiei Române de Automobilism Spotiv, care stabileşte norma de reprezentare la Adunarea Generală, în sensul de un vot pentru fiecare structură sportivă activă, se constată, cu unanimitate, că ACS Anto Rally Team nu îndeplineşte, în mod cumulativ, condiţiile care oferă acesteia calitatea de structură sportivă activă, drept pentru care, prin raportare la dispoziţia statutară sus-menţionată, Comisia constată că structura sportivă ACS Anto Rally Team, în calitate de membru afiliat provizoriu în anul 2022, are dreptul de a participa la şedinta AGA şi, în situaţia afilierii definitive, beneficiază de dreptul de vot pentru punctele de pe Ordinea de zi, cu expecţia dreptului de a-şi exercita votul la punctul “Alegeri”.

2.  Cu privire la contestaţia depusă de către ACS de Automobilism Dacia Argessos, Comisia Electorală, în unanimitate de voturi, constată că documentele comunicate la data de 22.02.2023 nu sunt de natură să schimbe hotărârea adoptată de Comisie la data de 21.02.2023, în sensul că:

– la data limită de depunere a mandatelor de reprezentare, structura sportivă avea obligaţia de a depune şi înscrisul “Delegaţie de înlocuire în îndeplinirea atribuţiilor”, care nu a fost depus în vederea validării mandatului.

3.  Cu privire la solicitarea depusă de către ACS MNP Racing (Cursă), Comisia Electorală, în unanimitate de voturi, respinge solicitarea formulată la 26.02.2023, în condiţiile în care:

– la data de 21.02.2023, situaţia analizată s-a raportat la dispoziţia art. 20 alin. (1) lit. d), şi Comisia a adoptat o hotărâre în acest sens. Pe de altă parte, situaţia de fapt ce face obiectul solicitării se referă la situaţia prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. d) din Statutul FRAS, şi anume “reprezentanţii înscrişi în evidenţele F.R.A.S. conform art. 15.3, la începutul sezonului competiţional dinaintea şedinţei de alegeri”. Prin raportare la această dispoziţie statutară, solicitarea este respinsă ca inadmisibilă, având în vedere faptul că prin sintagma “… sezonului competiţional dinaintea şedinţei de alegeri” se înţelege că este vorba despre sezonul competiţional desfăşurat pe durata anului 2022.

4.  Cu privire la contestaţia transmisă la data de 22.02.2023 de către domnul Silviu Bulugioiu, Comisia Electorală respinge, în unanimitate de voturi, această contestaţie, prin raportare la faptul că această procură specială, autentificată sub numărul 1200/9.12.2021, a fost depusă în afara termenului limită de 17.02.2023, în vederea validării mandatului. Chiar dacă era trimisă în termen, procura îi conferea persoanei mandatate calitatea de mandatat, nu de președinte, așa cum a declarat și semnat domnul Silviu Bulugioiu.

Cu privire la punctul 2 din contestaţie, referitor la forma mandatului de reprezentare, acest formular tip a fost anexat la Convocatorul pentru şedinţa Adunării Generale încă din 19 ianuarie 2023 şi nu a fost contestat de Asociaţia Club Off Road Bucureşti (CORB 44).

Cu privire la punctul 3 din contestaţie, conform căruia „… dl. Silviu Bulugioiu a reprezentat clubul în relaţia cu FRAS fără ca acest lucru să fi fost considerat vreodată nepotrivit”, această susţinere este respinsă în unanimitate, întrucât mandatul de reprezentare la Adunarea Generală de Alegeri 2023 presupune un mandat special prevăzut în Statutul FRAS, or situaţia de la punctul 3 se referă la activitatea administrativă curentă a Asociaţiei Club Off Road Bucureşti (CORB 44) în relaţia cu FRAS.

5.  Comisia Electorală a luat act de faptul că, prin declaraţia înregistrată la Federaţia Română de Automobilism Sportiv sub numărul 5206/27.02.2023, domnul Norris Marcu Măgeanu, candidat la funcţia de preşedinte, a anunţat participarea într-o echipă la alegerile pentru conducerea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, organizate în anul 2023, alături de domnii: Cătălin Nicolaescu, Bogdan Constantinescu, Ioan Badiu (candidaţi pentru funcţia de vicepreşedinte) și de Edwin Keleti, Constantin Fântână, Bela Stoica, Mihai Leonte, Bogdan Mihăescu, Denis Manea (candidaţi pentru funcţia de membru în Consiliul Federal).

Prin aceeaşi declaraţie, sus-numiţii, prin semnătură, au declarat că renunţă la o candidatură independentă sau într-o altă echipă. Ca urmare a analizării dispoziţiilor statutare, Comisia Electorală a constatat, cu unanimitate de voturi, îndeplinirea condiţiilor privind constituirea echipei Norris Măgeanu ca echipă participantă la AGA 2023.

6.  În analiza Comisiei Electorale a fost prezentat şi înscrisul înregistrat la FRAS sub numărul 5207/27.02.2023 prin care echipa Norris Măgeanu a  transmis o sesizare cu privire la revalidarea candidaturii dl. Silviu Bulugioiu pentru funcţia de preşedinte al FRAS. Sesizarea are următorul conținut:

”Prin prezenta, vă rugăm să luați în considerare cererea noastră de reverificare a validității candidaturii la funcția de președinte FRAS a domnului Bulugioiu Silviu.

În fapt, din informațiile pe care le-ați prezentat public prin decizia nr. 2 a Comisiei Electorale, am tras concluzia că mandatul transmis de Asociația Club Off-Road București și semnat fără drept de domnul Bulugioiu Silviu reprezintă o situație care poate fi încadrată la fals în înscrisuri sau înșelăciune, fapte pedepsite de Codul Penal.

În plus, din cercetările noastre, am descoperit că și clubul la care făceam referire mai sus, Asociația Club Off-Road Bucuresti (CORB 44), desfășoară o activitate reprobabilă, acesta fiind declarat inactiv încă din 2021 de către ANAF. În plus, vă atașăm dovezi din care reiese că domnul Bulugioiu Silviu, ca secretar și reprezentant al Asociației Club Off-Road București, a primit licență și permis de organizare de la FRAS în anul 2022 pentru competiția ‘CORB Adventure Days’, dar a încasat toate veniturile aferente competiției respective, inclusiv taxele sportive (anexat), pe o altă asociație, Asociația Green Club Off-Road București, unde ocupă funcția de vicepreședinte. Asociația Green Club Off-Road București, din câte știm, lucru pe care îl puteți verifica la Secretariatul FRAS, nu are niciun fel de raport cu FRAS, nefiind afiliată și neavând drept de organizare.

În al treilea rând, vă rugăm să analizați comportamentul domnului Bulugioiu Silviu din timpul campaniei electorale şi dacă acesta poate fi considerat că încalcă prevederile statutare FRAS și ale Regulamentului Electoral. Noi considerăm inacceptabil ca un candidat să înregistreze materiale video, cu sigla Federației inclusă, în care să aducă acuze nefondate contracandidaților săi, aducând prejudicii evidente imaginii FRAS.

Sperând la o judecare corectă a solicitării noastre, așteptăm cu încredere răspunsul dumneavoastră”.

Comisia constată că au fost prezentate aspecte financiar-fiscale şi disciplinare, fapte care în opinia semnatarilor ar fi de “fals în înscrisuri sau înşelăciune”, respectiv fapte personale ale dl. Silviu Bulugioiu, care ar fi fost de natură să afecteze imaginea de care se bucură Federaţia Română de Automobilism Sportiv în cadrul sistemului naţional de educaţie fizică şi sport.

Comisia Electorală, ca urmare a analizării sesizării, constată că aceasta, deşi cuprinde o serie de fapte incompatibile cu mesajul de corectitudine și transparență, excede cadrul decizional al Comisiei Electorale, drept pentru care recomandă Secretariatului FRAS transmiterea sesizării Adunării Generale din 4 martie 2023, în vederea analizării acesteia de către membrii cu drept de vot.

Comisia Electorală
Bogdan Filcea
Luigi Pîrşu
Elena Bădică
Tiberiu Lupşa
Petre Zarioiu