Comisia Electorală s-a întrunit în şedinţă în data de 6 februarie 2023, pentru a analiza documentele depuse în vederea Adunării Generale de Alegeri 2023.

1. Comisia a procedat la verificarea mandatelor de reprezentare transmise de structurile sportive afiliate şi a constatat că, până la data de 3 februarie 2023, ora 12:00, în termenul legal şi statutar/regulamentar prevăzut, a fost centralizat un număr de 87 de mandate.

În aceste condiții, Comisia Electorală a constatat că numărul de 87 de mandate este insuficient pentru constituirea cvorumului la prima convocare a ședinței Adunării Generale de Alegeri programată pentru data de 18 februarie 2023, nefiind întrunit numărul minim necesar de cluburi membre, de 2/3 din numărul total de membri afiliaţi, astfel că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 22, alin. (1), lit. c) din Statutul Federaţiei, prin raportare la prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) din acelaşi Statut.

Astfel, Consiliul Federal va face o nouă convocare a AGA, care va fi considerată valabil constituită dacă se vor înscrie cel puţin jumătate plus unu dintre cluburile afiliate.

2. S-a constatat că pentru funcţia de Preşedinte al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv au fost înregistrate la FRAS, în termenul statutar şi regulamentar prevăzut, două candidaturi, a domnului Norris Marcu Măgeanu, prin intermediul unei structuri sportive afiliate, şi a domnului Silviu Bulugioiu, depusă independent.

Comisia a constatat că au fost depuse un număr de 6 candidaturi pentru funcţia de vicepreşedinte (Ioan Badiu, Bogdan Constantinescu, Cătălin Nicolaescu, Octavian Costin Drăgan, Daniel Tiberius Ungur, Dan Octavian Gîrtofan), respectiv 12 candidaturi (Denis Alexandru Manea, Edwin Keleti, Bela Stoica, Mihail Leonte, Ion Bogdan Mihăescu, Constantin Fântână, Ferenţi Iosif, Carol Blavenstein, Traian Pavel, Cătălin Cedric Ghigea, Justinian Pleşa, Gunther Graef) pentru funcţia de membru în Consiliul Federal, candidaturi independente, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Statut.

În baza verificărilor efectuate, toate candidaturile sus menţionate îndeplinesc condiţiile legale şi statutare pentru a fi validate.

3. Pentru funcţia de membru în cadrul Comisiei de Cenzori și-au depus candidatura doamna Mirela Carmen Iacob, domnul Gheorghe Eliad, domnul Ciprian Ionel Sandu, domnul Cătălin Darius Petre, doamna Anca Costache şi domnul Petru Augustin Babaneacşa Drăghiceanu.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Electoral (cap. Procesul de vot/Comisia de Cenzori), au fost validate candidaturile următorilor: Mirela Carmen Iacob, Gheorghe Eliad, Ciprian Ionel Sandu, având în vedere faptul că propunerile de candidaturi au respectat dispoziţiile, în sensul că nominalizarea lor pentru ocuparea funcţiilor respective a fost efectuată de către o structură sportivă afiliată.

Pentru ceilalţi 3 candidaţi nu s-a făcut dovada propunerii acestora “din partea membrilor afiliaţi”, în conformitate cu prevederile Regulamentului Electoral prezentat mai sus.

De asemenea, Comisia Electorală a fost informată de către Secretariatul FRAS despre faptul că unul dintre candidaţii la funcţia de membru al Comisiei de Cenzori, domnul Cătălin Darius Petre, este preşedintele CS Seaside Roads, club dezafiliat din cadrul FRAS, care înregistrează şi la acest moment datorii faţă de Federaţie.

4. Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat faptul că, pentru funcţia de membru în cadrul Comisiei de Apel din cadrul FRAS au fost depuse candidaturile domnilor: Silviu Dan Pavelescu, Constantin Zărnescu, Ioan Pop, Sandor Benedek, Crinel Valer Andănuţ.

Candidaturile acestora au fost validate prin raportare la prevederile din Regulamentul Electoral.

5. Comisia Electorală a constatat că la data de 3 februarie 2023, dl. Silviu Bulugioiu, candidat la funcţia de președinte al FRAS, a transmis o adresă înregistrată sub nr. 5127/03.02.2023.

Domnul Silviu Bulugioiu a susţinut “că este de datoria şi responsabilitatea Comisiei Electorale să asigure desfăşurarea corectă, imparţială şi transparentă a acestor alegeri”. În baza Statutului FRAS, Comisia Electorală este o comisie cu caracter nepermanent, care pregăteşte lucrările şedinţei Adunării Generale cu respectarea Statutului şi a Regulamentului Electoral, drept care membrii comisiei au constatat şi stabilit, în unanimitate, faptul că, susţinerea respectivă este fără obiect.

Cu privire la solicitarea domnului Silviu Bulugioiu privind comunicarea listei complete a cluburilor afiliate la FRAS, respectiv a listei cluburilor afiliate provizoriu, membrii Comisiei Electorale au constatat, în unanimitate, faptul că aceasta poate fi accesată pe site-ul oficial FRAS, în aplicarea dispoziţiilor legale, stabilite cu caracter obligatoriu privind furnizarea informaţiilor cu caracter public pe site-urile federaţiilor sportive naţionale.

Referitor la solicitarea domnului Silviu Bulugioiu privind furnizarea datelor de contact ale preşedinţilor şi reprezentanţilor cluburilor afiliate, aceasta nu este admisibilă întrucât respectivele informaţii acestea exced regimului juridic ce permite Federaţiei să facă publice anumite date, solicitarea nu este motivată în fapt şi în drept şi, de asemenea, ar presupune obţinerea, în mod necesar şi obligatoriu, a unui acord prealabil din partea persoanelor respectiv.

Cu privire la ultima solicitare din această adresă, listele cluburilor membre cu drept de vot sau care pot dobândi drept de vot vor fi publicate odată cu Convocatorul pentru următoarea şedinţă a Adunării Generale.

6. Referitor la a doua adresă trimisă de domnul Silviu Bulugioiu, înregistrată cu nr. 5128/03.02.2023, potrivit art. 25 alin. (4) din Statutul FRAS, este de strictă interpretare în sensul că alegerile se fac prin vot secret prin buletine de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat alegerea acestuia se poate face prin vot deschis.

Din interpretarea strictă a acestui articol nu sunt stabilite condiţiile tehnice de care se face vorbire în adresa mai sus menţionată, drept care acestea rămân în stricta competenţă a Consiliului Federal, care va asigura condiţiile necesare exercitării valabile a votului.

Comisia Electorală
Bogdan Filcea
Luigi Pîrşu
Elena Bădică
Tiberiu Lupşa
Petre Zarioiu