Începând cu sezonul competiţional 2020, sportivii care se prezintă la start cu un vehicul de competiţii nou sunt obligaţi să deţină asupra lor declaraţiile de conformitate din partea producatorului pentru rollcage-ul montat în vehicul.

În cazul rollcage-urilor confecţionate în România, sportivul trebuie să aibă asupra lui:

–  o declaraţie de conformitate din partea societăţii care a confecţionat rollcage-ul, din care să reiasă în mod explicit faptul că acesta respectă toate cerinţele din anexa J, articolul 253, aliniatul 8 a codului sportiv FIA

–  fiecare rollcage va avea un număr unic, care va fi poansonat pe acesta, acesta serie va fi menţionată în declaraţia de conformitate

–  declaraţie de calitate a materialului folosit

–  un desen de execuţie a rollcage-ului

–  poze cu detalii de pe parcursul asamblării rollcage-ului în vehicul

Aceste documente vor fi prezentate la fiecare verificare tehnică şi trebuie să se afle în permanenţă la bordul autovehiculului de concurs.

De asemenea, pentru anul competiţional 2020 din cadrul Campionatului Naţional de Raliuri, buletinul  FIA: FIASDH-17-011/21.12.2017, conform căruia vehiculele din categoriile: A, N, E1, R1, R2, R3 trebuie echipate începând cu data de 01.01.2018 cu rezervoare de combustibil omologate după standardele FIA: FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999, nu este aplicabil.

Pentru etapele comune CNR/ERT/TER concurenţii înscrişi şi în TER sau ERT trebuie să respecte întocmai prevederile codului sportiv FIA.