Comisia Tehnică a FRAS atrage atenţia asupra respectării regulamentelor în vigoare in ceea ce priveste autovehiculul de concurs şi echipamentelor de protecţie ale pilotului şi copilotului (după caz).

Respectarea articolelor 27, 28, 29 din regulamentul CNR Betano în ceea ce ce priveşte inscripţionarea autovehicului de concurs este obligatorie, deci avem rugămintea ca grafica autovehicului să fie de aşa natură încât să permita respectarea acestor cerinţe, iar marcajele specifice punctelor de remorcare, declanşatorului extictorului sau întreruperii contactului general să poată fi observate cu uşurinţă.

Dorim să vă atragem atenţia şi asupra verificării valabilităţii echipamentelor de siguranţă (centuri de siguranţă, scaune, extinctoare, truse medicale), precum şi a respectării prevederilor anexei J, art. 253.

În momentul prezentării la verificările tehnice iniţiale, fiecare automobil de concurs trebuie să fie însoţit de paşaportul FRAS completat cu datele sale (inclusiv fotografii), precum şi fişa de omologare (excepţie automobilele fără fişă de omologare).


Începând cu sezonul competional 2020, sportivii care se prezinta la start cu un vehicul de competiţii nou sunt obligaţi să deţină asupra lor declaraţiile de conformitate din partea producătorului pentru rollcage-ul montat in vehicul.

În cazul rollcage-urilor confecţionate in România, sportivul trebuie sa aibă asupra lui:

–  o declaraţie de conformitate din partea societăţii care a confecţionat rollcage-ul, din care sa reiese in mod explicit faptul că acesta respectă toate cerinţele din anexa J, articolul 253, aliniatul 8 a codului sportiv FIA

–  fiecare rollcage va avea un număr unic, care va fi poansonat pe acesta, acestă serie va fi menţionată în declaraţia de conformitate

–  declaraţie de calitate a materialului folosit

–  un desen de execuţie a rollcage-ului

–  poze cu detalii de pe parcursul asamblarii rollcage-ului în vehicul

Aceste documente vor fi prezentate la fiecare verificare tehnică şi trebuie să se afle în permanenţă la bordul autovehiculului de concurs.

Pentru ca societăţile comerciale să fie agreate FRAS pentru construcţia şi montarea de rollcage, ele trebuie sa îndeplinească urmatoarele condiţii:

– să deţină aparatura specifică realizării îndoirii la rece a ţevii folosite pentru confectionarea rollcage-ului,  precum şi altă aparatură necesară la confecţionare şi montarea acestuia pe autovehicul

-să aibă angajaţi calificaţi în confecţionarea şi sudarea rollcage-ului

-să respecte materialele şi metodologia de îmbinare a acestora, specificate în anexa J art. 258.8 a codului sportive FIA

Pentru fiecare rollcage confecţionat se va solicita deplasarea unui reprezentant din partea comisiei tehnice a FRAS, căruia i se va deconta transportul, diurna zilnica si cazare (daca este cazul) conform normelor financiare FRAS. Pentru fiecare rollcage confecţionat FRAS va percepe suma de 100 euro/vehicul.


Rezervoare combustibil si extinctoare

Pentru anul competiţional 2020 din cadrul Campionatului National de Raliuri Betano,  buletinul  FIA: FIASDH-17-011/21.12.2017, conform căruia vehiculele din categoriile: A, N, E1, R1, R2, R3, trebuie echipate începând cu data de 01.01.2018 cu rezervoare de combustibil omologate după standardele FIA: FT3-1999, FT3.5-1999, FT5-1999, nu este aplicabil. De asemenea, pentru vehiculele de concurs a căror extinctoare, atât cel manual cât si cel automat, sunt încă în termen de valabilitate nu se aplică prevederile articolului 253.7 din anexa J a codului sportive FIA.

Pentru etapele comune CNR Betano/ERT/TER concurenţii înscrişi şi în TER sau ERT trebuie să respecte întocmai prevederile codului sportiv FIA.