Către: toate echipajele înscrise în Campionatul Naţional de Raliuri Dunlop

Conform articolului 253 al Anexei J a Codului Sportiv Internaţional FIA, actualizat în 2018, întreruperea contactului general (Art. 13) şi acţionarea extinctorului automat din afara automobilului de concurs (Art. 7) sunt obligatorii pentru toţi participanţii. De asemenea, locul de unde pot fi acţionate trebuie să fie uşor de identificat prin plasarea corespunzătoare a simbolurilor specifice.

Începând cu etapa a IV-a a CNRD – Raliul Moldovei Bacău 2018 – nu vor mai fi acceptate la start automobilele de concurs în cazul cărora nu poate fi întrerupt contactul general sau nu poate fi acţionat extinctorul automat din exterior.

Comisia tehnică atrage atenţia asupra Art. 17 din Regulamentul CNRD 2018 cu privire la numerele de concurs şi publicitatea obligatorie. Automobilele de concurs a căror inscripţionare nu corespunde acestui articol vor fi sancţionate conform regulamentului.

Comisia tehnică reaminteşte obligativitatea prezentării paşaportului FRAS al automobilului de concurs în momentul efectuării verificărilor tehnice iniţiale. Paşaportul trebuie să fie completat cu toate datele necesare şi cu cele două fotografii ale automobilului. Prezentarea paşaportului necompletat sau lipsa pozelor aferente va fi sancţionată conform regulamentului.