În perioada 19 martie – 27 aprilie 2018 a avut loc un control al Curții de Conturi a României, la sediul Federației Române de Automobilism Sportiv (FRAS), care a avut ca scop verificarea activității financiar-economice a FRAS între 1 ianuarie 2015 și 31 decembrie 2017.

Echipa Curții de Conturi a verificat, în principal, modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului, dar și alte aspecte din activitatea contabilă a Federației Române de Automobilism Sportiv pentru perioada mai sus menționată.

În urma acțiunii de control, auditorii publici externi „au constatat pentru entitatea verificată faptul că modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat prin Ministerul Tineretului și Sportului este în concordanță, sub toate aspectele semnificative, cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative prin care a fost înființată entitatea.”

De asemenea, cu privire la întreaga activitate a anului 2017 „s-a constatat că operațiunile patrimoniale efectuate în cursul anului 2017 au fost înregistrate cronologic și sistematic în contabilitatea instituției pe baza documentelor justificative întocmite cu respectarea prevederilor legale. În urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate abateri de la legalitate și regularitate.”

Singura măsură stabilită de organul de control constă în recomandarea pentru „organizarea și conducerea de evidențe analitice distincte a sumelor repartizate de MTS inclusiv a cheltuielilor și plăților efectuate din acestea, respectiv pe programele, subprogramele și categoriile de cheltuieli prevăzute în Anexa 2 la contractele încheiate cu acesta.”