Astăzi, 4 martie, după epuizarea termenului de 15 zile prevăzut de Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, în baza mandatului acordat de Adunarea Generală a Federației Române de Automobilism Sportiv în acest sens, domnul Cristian Notaru, secretar general al FRAS, a procedat la autentificarea Hotărârii Adunării Generale adoptată la data de 16.02.2019, precum și a Actului Adițional la Actul Constitutiv al FRAS care cuprinde modificările aprobate prin hotărârea sus-menționată.

Hotărârea Adunării Generale a fost autentificată sub nr. 158/04.03.2019, iar Actul Adițional la Actul Constitutiv a fost autentificat sub numărul 159/04.03.2019.

Precizăm că la data de 5.03.2019, în îndeplinirea mandatului acordat de participanții la ședința Adunării Generale, documentele sus menționate vor fi înregistrate la Ministerul Tineretului și Sportului în vederea obținerii avizului prelabil prevăzut de dispozițiile Legii 69/2000 a Educației Fizice și Sportului.

Avizul va fi prezentat la momentul emiterii.

Hotărârea Adunării Generale poate fi consultată aici.

Actul Adițional la Actul Constitutiv al FRAS poate fi consultat aici.