Consiliul Federal al Federației Române de Automobilism s-a întrunit, prin videoconferință, joi, 31 ianuarie 2019, pentru a dezbate punctele de pe Ordinea de zi:

1. Anularea ședinței Adunării Generale de Alegeri din 2 februarie și declararea ei ca Adunare Generală neconstituită statutar în urma neîntrunirii cvorumului. Stabilirea datei de 16 februarie 2019 a următoarei ședințe a Adunării Generale, la aceeași oră și în același loc (ora 11.00, sala Nadia Comăneci din MTS) și, de asemenea, fixarea datei de 11 februarie, ora 16.00, ca termen limită de trimitere a mandatelor de reprezentare din partea membrilor afiliați.

2. Validarea deciziei nr 4/22.01.2019 a Biroului Executiv al FRAS, prin care se eliberează din funcția de președinte al Comisiei de Rally Raid domnul Mihai Leonte și numirea în aceeași funcție a domnului Cătălin Nicolaescu.

3. Înființarea Comisiei de Drag Racing și numirea în funcția de președinte a domnului Bogdan Niculescu. Comisia de Drag Racing va avea următoarea componență: Bogdan Niculescu – președinte, Horia Miclăuș – secretar, Alin Faur – membru, Răzvan Rădoi – membru.

4. Diverse.

Deciziile luate de Consiliul Federal FRAS pot fi consultate aici.