Stimați membri,

Revenim către dumneavoastră cu o notă informativă care să clarifice unele situații eronat și răuvoitor prezentate în mediul online.

Așadar, competiția Winter Rally Covasna nu a cerut și nici nu a primit Permis de Organizare pentru data de 2 februarie, astfel că singurul eveniment din acea dată este Adunarea Generală de Alegeri.

Este adevărat că documentele care includ Convocatorul au fost trimise luni, 7 ianuarie deși trebuiau trimise în 4 ianuarie, dar acestea nu schimbă cu nimic situația de facto. Motivul pentru care postarea pe site s-a facut mai târziu a fost că o setare automată din server programată pentru ziua de 4 ianuarie nu s-a activat și acest lucru s-a făcut manual pe 7 ianuarie, dimineața (4-5-6 fiind weekend). Convocatorul nu face însă decât să întărească Hotărârea CF din 4 decembrie, care anunța deja AGA pentru 2 februarie 2019. Tot încă din decembrie a fost postat pe site-ul oficial și Regulamentul Electoral, pentru luare la cunoștință și dezbatere.

În privința Comisiei Electorale, vă asigurăm că aceasta este legal constituită. Pentru a întări acest fapt, vă prezentăm aici articolul 24(2).e din Statutul Federației:

“e) Comisia electorală este formată din 3-5 persoane alese prin vot electronic de membrii Federaţiei cu drept de vot în acel moment, din rândul persoanelor propuse de secretarul general al F.R.A.S. pe criteriile stabilite prin regulamentul electoral. Din Comisia electorală pot face parte delegaţi din partea autorităţii centrale pentru sport, delegaţi ai altor federaţii sportive, juriştii sau directorul economic, membrii Consiliului Federal, membrii Comisiilor Federale, arbitrii, personalul salariat cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi colaboratorii voluntari ai F.R.A.S. Nu pot face parte din Comisia electorala candidaţii la funcţiile alese, Preşedintele şi Secretarul General, reprezentanţii membrilor afiliaţi, alte persoane incompatibile cu această calitate, stabilite prin regulamentul electoral.”

Așadar, atât juristul federației cât și personalul angajat sunt în drept să fie membri. Mai mult, avem un reprezentant MTS și un reprezentant al arbitrilor.

În concluzie, vă rugăm, cel puțin în perioada următoare, să ne contactați pentru orice nelămurire și, mai ales să vă informați cu atenție, se pare că există multe postări în necunoștință de cauză sau cel puțin răuvoitoare!

Nu în ultimul rând, vă invităm să votați, dacă nu ați făcut-o deja, Regulamentul Electoral și Comisia Electorală, așa cum este prevăzut în Statut, răspunzând prin mail cu DA sau NU.

Toate cele bune!