Consiliul Federal al FRAS a aprobat în ședința din 4 decembrie 2018 Regulamentul Electoral al Federației Române de Automobilism Sportiv, cu caracter obligatoriu pentru structurile sportive, legal constituite și recunoscute oficial, care desfășoară activitatea de automobilism sportiv și dețin calitatea de membru asociat/afiliat FRAS.

Acesta poate fi consultat aici.