Comisia Electorală s-a întrunit astăzi, 2 martie 2023, pentru a valida lista finală a structurilor sportive şi a reprezentanţilor acestora în vederea prezenţei AGA 2023 şi pentru a analiza informare cu nr 5215/02.03.2023 transmisă de Secretariatul FRAS.. 

1. Conform listei finale prezentate de Secretariatul FRAS, care conţine situaţia actualizată a cluburilor la data de 2 martie 2023, Comisia Electorală a luat act şi a constatat următoarele:

– lista cluburilor eligibile cu drept de vot la punctul “Alegeri” de pe ordinea de zi, în vederea AGA 2023 – 4 martie, cuprinde un număr de 125 de structuri sportive legal constituite şi recunoscute oficial.

– lista care cuprinde cluburile eligibile afiliate provizoriu, şi care beneficiază de dreptul de vot la AGA 2023 la punctul de pe ordinea de zi “Alegeri” numai în măsura în care se afiliază definitiv în cadrul şedinţei din 4 martie cuprinde un număr de 4 structuri sportive.

– lista cluburilor neeligibile, afiliate definitiv, care pot vota la AGA 2023 în afară de punctul “Alegeri” cuprinde un număr de 24 de structuri sportive. Comisia a constatat faptul că din această lista nu poate face parte structura sportivă identificată sub denumirea de Asociaţia Clubul Sportiv All Stars Motorsports, reprezentată legal prin dl. Mihai Hanganu, situaţia de fapt fiind generată de existenţa debitului cu care aceasta figurează în evidenţele contabile ale federaţiei.

– lista cluburilor neeligibile, afiliate provizoriu, care pot vot la AGA 2023 în afară de punctul “Alegeri” aflat pe Ordinea de zi, în măsura în care se afiliază definitiv în cadrul şedinţei mai sus menţionate – 15 structuri sportive.

De asemenea, Comisia Electorală a luat act de lista cluburilor propuse pentru excludere la AGA 2023, care cuprinde un număr de 5 structuri sportive, cu precizarea că excluderea s-a impus ca măsură disciplinară pentru neplata contribuţiilor şi a taxelor către Federaţie, respectiv pentru lipsa de activitate în ramura de sport.

Se votează, în unanimitate, lista finală a cluburilor pentru AGA 2023.

2. Comisia Electorală a luat act de informarea nr. 5215/02.03.2023 adresată de domnul Silviu Bulugioiu în numele “echipei Silviu Bulugioiu” prin care acesta atrage atenţia asupra unor “tentative de fraudare” ale alegerilor pentru conducerea FRAS 2023 prin “încălcarea Statutului FRAS”. În analiza sa comisia a luat act de următoarele susţineri:

– susţinerea de la punctul nr. 4 – “conducerea actuală FRAS încearcă prin imersiunea agresivă şi ilegală a secretarului FRAS Cristian Notaru în lucrările Comisiei Electorale, cu scopul final de fraudare a alegerilor” – s-a constatat că aceasta este netemeinică şi nereală deoarece lucrările Comisiei implicau, în mod necesar, aportul personalului din Secretariatul FRAS, singurul în măsură să pună la dispoziţia Comisiei informaţiile necesare în vederea analizării documentelor de calificare legală pentru fiecare structură sportivă, în vederea participării la şedinta Adunării Generale de Alegeri 2023.

– cu privire la susţinerile de la pct. 6 – facem precizarea că, potrivit regulamentului ei de organizare şi funcţionare, Comisia Electorală este un organism autonom, independent şi cu caracter nepermanent al FRAS, însă susţinerea că ar fi fost folosită ilegal şi nestatutar de actuala conducere FRAS pentru “acţiuni dolosive”, aşa cum declară dl. Bulugioiu, în numele şi pentru echipa Silviu Bulugioiu, întrucât nu a fost probată şi nici dovedită poate fi apreciată drept, cel mult, o posibilă angajare a răspunderii juridice atât a domnului Silviu Bulugioiu, cât şi a echipei pe care acesta o reprezintă.

– cu privire la susţinerile de la pct. 16 din adresa 5215/02.03.2023, facem precizarea că lucrările în cadrul Comisiei Electorale nu au fost îngrădite sub nicio formă de conducerea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi în cauză nu se poate pune problema unei presiuni ilegale în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor de către aceasta. În cauză nu se poate reţine susţinerea referitoare la “imersiunea nestatutară a lui Cristian Notaru în lucrările comisiei”, această “situaţie” nefiind nici probată şi nici dovedită, motiv pentru care urmează a se reţine faptul că: Întrunită în şedinţa ei din 27.02.2023, Comisia a recomandat transmiterea sesizării formulate de către echipa Norris Marcu Măgeanu către Adunarea Generală din 4 martie 2023. Spre informare deplină în cauză, recomandarea Comisiei Electorale nu poate fi apreciată în cauză drept o completare a Ordinii de Zi a AGA 2023, aşa cum reiese din susţinerea dl. Silviu Bulugioiu, această recomandare a Comisiei Electorale urmând a fi supusă, în mod obligatoriu şi necesar, analizei Consiliului Federal ce se va întruni la data de 3.03.2023 în vederea ratificării proceselor verbale ale Comisiei Electorale.

Comisia Electorală
Bogdan Filcea
Luigi Pîrşu
Elena Bădică
Tiberiu Lupşa
Petre Zarioiu