Întrunit în şedinţă în data de 20 ianuarie, Biroul Executiv FRAS a decis următoarele:

– ia act de informarea Secretariatului FRAS privind Votul Electronic pentru Regulamentul Electoral și Comisia Electorală în perspectiva Adunării Generale de Alegeri 2023 și constată înființarea Comisiei Electorale, conform Statutului.

– aprobă completarea Caietului de Sarcini al Baremului de teste pentru juniori, sub patronajul FRAS.

– aprobă desemnarea Secretarului general FRAS, Cristian Notaru, ca persoană responsabilă cu implementarea prevederilor legale conform art. 5 al legii 176/2010, legate de declarația de avere și cea de interese.

Biroul Executiv FRAS
Norris Măgeanu – președinte
Daniel Ungur – vicepreședinte – absent
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Ioan Badiu – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS