Întrunit în şedinţă în data de 8 noiembrie, Biroul Executiv FRAS a decis următoarele:

aprobă numirea în funcția de președinte al Comisiei Naționale de Rallycross a domnului Cristian Otobîcu, în locul domnului Niță Iancu. Biroul Executiv îi mulțumește domnului Niță Iancu pentru activitatea depusă în ultimul an, noul președinte urmând să anunțe componența comisiei și strategia pentru următorii ani în cel mai scurt timp.

având în vedere Contractul nr. 727/31.01.2023 încheiat cu Agenția Națională pentru Sport prin care se aprobă ca finanțare aferentă anului 2023 suma de 850.000 lei, suplimentată prin Actul adițional nr. 1 din septembrie 2023 cu suma de 50.000 lei la cheltuieli cu Calendarul internațional, și ținând cont de cresterea activității FRAS, solicită ANS majorarea bugetului aprobat inițial cu suma de 300.000 lei după cum urmează:
– 100.000 lei necesari pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.
– 200.000 lei necesari pentru achiziționarea de materiale și echipament sportiv.

 

Biroul Executiv FRAS
Norris Măgeanu – președinte
Ioan Badiu – vicepreședinte
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Bogdan Constantinescu – vicepreședinte
Edwin Keleti – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS