Întrunit în şedinţă în data de 19 decembrie, Biroul Executiv FRAS a decis următoarele:

– având în vedere Contractul nr. 727/31.01.2023, împreună cu actele adiționale ulterioare, încheiate cu Agenția Națională pentru Sport prin care se aprobă ca finanțare aferentă anului 2023 suma de 1.200.000 lei, aprobă redistribuirea sumei de 100.000 lei de la Capitolul „Cheltuieli privind achiziționarea de echipament și materiale sportive de natura materialelor consumabile și/sau a obiectelor de inventar” la Capitolul „Cheltuieli cu bunurii și servicii”.

Biroul Executiv FRAS
Norris Măgeanu – președinte
Ioan Badiu – vicepreședinte
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Bogdan Constantinescu – vicepreședinte
Edwin Keleti – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS