În data de 21 iunie 2018, la sesizarea președintelui FRAS și a președintelui Comisiei de Viteză în Coastă, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei de Disciplină FRAS.

Subiectul analizat a fost posibilitatea anulării măsurii disciplinare ce constă în suspendarea sportivului Enis Arif, începând de la data de 21.06.2018 și până la sfârsitul perioadei de suspendare, aplicată acestuia, stabilită conform Hotărârii nr. 1/09.05.2018 a Comisiei de Disciplină FRAS.

Judecând cauzele prezentate, punctele de vedere ale celor doi domni președinți care au sesizat Comisia,

Luând la cunoștință faptul că s-a achitat amenda stabilită anterior și că mai mult de 2/3 din perioada de suspendare a fost ispășită,

Având în vedere că este prima abatere a sportivului și spiritul unei organizații sportive este de încurajare a practicării sportului,

Comisia de Disciplină hotărăște:

Se anulează suspendarea sportivului Enis Arif, pentru perioada cuprinsă între data de 21.06.2018 și până la sfârșitul perioadei de suspendare, aplicată acestuia, conform Hotărârii nr. 1/10.05.2018, emisă de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv.

Începând cu data de 21.06.2018, sportivul Enis Arif beneficiază de dreptul de participare la competițiile în care acesta s-a înscris, organizate și desfășurate sub autoritatea Federației Române de Automobilism Sportiv.

Prezenta hotărâre își face aplicabilitatea începând cu data de 22 iunie 2018, se comunică sportivului Enis Arif și, cu titlu de recomandare, către Comisiile constituite pe disciplinele FRAS și, spre informare, Consiliului Federal al FRAS.