În interiorul fiecărei mașini de concurs, în zona copilotului, trebuie să fie pregătite 2 cabluri(fire) +/- pentru alimentarea GPS-ului. Pe aceste fire comisarii tehnici vor monta o mufă la care se va cupla sistemul GPS. Alimentarea GPS-ului TREBUIE să fie permanentă, chiar dacă motorul este oprit sau dacă contactul general este în poziția OFF.

Această pregătire va trebui să rămână funcțională la toate etapele CNRB 2022.

Comisia Tehnică FRAS


Inside each racing car, in the co-driver’s area, 2 +/- cables must be prepared to power the GPS. On these wires, the scutineers will mount a plug to connect the GPS system. GPS power MUST be permanent, even if the engine is turned off or the master ignition is OFF.

This feature will have to remain operational for all the rallyes of CNRB 2022.