Stimați membri,

În vederea participării la Adunarea Generală de Alegeri 2019, din 16 februarie, ora 11:00 (Sala Nadia Comăneci din cadrul MTS), până la termenul limită, ieri, ora 16:00, s-au primit 106 mandate de reprezentare din partea cluburilor.

Dintre acestea, 92 de structuri sportive afiliate FRAS vor avea drept de vot la punctul Alegeri de pe Ordinea de zi, restul, după obținerea afilierii definitive, vor vota doar la celelalte puncte.

Toate mandatele trimise de către cluburi vor fi analizate pentru validare de Comisia Electorală, care se va întruni astăzi, 12 februarie.

Dat fiind numărul mandatelor trimise, cel mai probabil după validarea mandatelor cvorumul de jumătate plus unu va fi realizat, astfel că Adunarea Generală de Alegeri se va desfășura la data mai sus menționată.

Vă mulțumim!