Consiliul Federal al FRAS a validat în şedinţa nr. 3/11 martie 2022 un număr de 118 de mandate de reprezentare din partea cluburilor afiliate în vederea participării la Adunarea Generală Anuală, care se va desfăşura online, în sistem de videoconferinţă, pe platforma ZOOM, la data de 14 martie 2022, ora 17:00.

Lista mandatelor poate fi consultată aici

Ordinea de zi actualizată poate fi consultată aici

Regulamentul de organizare al Adunării Generale 2022 poate fi consultat aici