Comisia Națională pentru Automobile Istorice de Competiție a FRAS s-a reunit la acest început de an și a stabilit procedurile pentru verificarea tehnică anuală dedicată sezonului 2018.

La ședință au participat președintele Horia Popescu și cei doi membri, Gunther Graef și Cătălin-Cedric Ghigea.

Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele puncte:
1. Necesitatea efectuării verificărilor tehnice anuale anterioare începerii campionatelor FRAS la care participă automobile istorice de competiție (categoriile I1, I2 și Y).
2. Procedura efectuării verificărilor tehnice anuale.
3. Crearea unui site dedicat Comisiei Naționale, sub egida FRAS, pentru o mai bună informare a sportivilor.
4. Diverse.

Astfel, Decizia 1/2018 a Comisiei Naționale pentru Automobile Istorice de Competiție a FRAS conține următoarele:

1. Necesitatea verificărilor anuale

În vederea creșterii gradului de transparență, promovarea unei concurențe sportive corecte, eliminarea suspiciunilor și crearea unei atmosfere pozitive, Comisia Națională a stabilit:

Obligativitatea efectuării verificării tehnice anuale pentru orice automobil istoric de competiție care participă în oricare dintre campionatele FRAS (categoriile I1, I2 și Y);

Se va refuza înscrierea în competiție a oricărui automobil istoric care nu prezintă la înscriere fișă de omologare și pașaportul tehnic FRAS care poartă viza anuală.

CALENDARUL CAMPIONATELOR DE AUTOMOBILE ISTORICE PENTRU SEZONUL 2018 POATE FI ACCESAT AICI.

2. Procedura de verificare

2.1. Unde se efectuează verificările
Verificările se vor efectua într-unul din următoarele centre:
– La Oldtimer Studio: pentru cei din București sau în apropiere de București (responsabil Horia Popescu);
– La sediul lui Gunther Graef: pentru cei din Brașov sau aproape de Brașov (responsabil Gunter Graef);
– La o adresă și dată anunțată din timp pentru cei din vestul țării.

2.2. În scopul verificării, se vor prezenta următoarele documente (copiile acestora se depun la locul verificării):
– cartea de identitate a automobilului și/sau talonul;
– fișa de omologare care a stat la baza construcției automobilului plus toate extensiile;
– orice document care să ateste cilindreea motorului și rapoartele cutiei de viteză conforme cu fișa de omologare;
– pașaportul tehnic al automobilului (completat în întregime și cu pozele aferente lipite în pașaport);
– declarație pe proprie răspundere că automobilul respectă prevederile fișei de omologare și că va respecta aceste prevederi pe toată durata campionatelor din sezonul 2018.

2.3. Procedura verificării:
– Se verifică setul de documente (copii);
– Se verifică vizual (fără demontare) caracteristicile tehnice ale automobilului și conformitatea cu fișa de omologare;
– Se fac poze de ansamblu, compartiment motor, habitaclu, suspensie, frână, echipamente de Securitate, serie bloc motor, etc;
– Se aplică viza anuală în pașaportul tehnic în situația în care automobilul este conform. Viza se aplică și în situația în care sunt doar abateri minore, cu mențiunea corectării lor până la data primei curse la care va participa automobilul, sub sancțiunea refuzului luării startului în competiție.

2.4. Costurile pentru verificarea tehnică anuală sunt:
– la data fixată (cu programare) – FĂRĂ TAXĂ;
– la cerere (în afara datei fixate) – 200euro/mașină plus costurile deplasării;
– înainte de verificarea administrativă a unei competiții (sub condiția disponibilității unui membru al Comisiei Naționale) – 300euro/mașină;
– Reverificare în urma modificărilor efectuate la mașină față de verificarea inițială – 50 euro.

3. Situl Comisiei
Se aproba crearea unui site și a unei pagini de facebook cu denumirea Romanian Retro Racing, aflate sub egida FRAS și de unde nu vor lipsi brandingul FRAS, pentru o informare eficientă, unitară a sportivilor. Pagina poate fi accesată pe www.romanianretroracing.com

4. Diverse
Oricând în timpul anului competițional, Comisia Națională își rezervă dreptul de a verifica amănunțit orice automobil istoric de competiție care participă în oricare dintre campionatele FRAS. În cazul unor abateri majore, Comisia Națională va aplica sancțiuni (plecând de la amenzi pana la excluderea din concurs sau din campionat).

Sunt considerate abateri majore:
– Nerespectarea masei minime prevăzute în fișa de omologare;
– Nerespectarea cilindreei și a modelului motorului prevăzute în fișa de omologare și a regulamentelor tehnice FIA aplicabile;
– Nerespectarea rapoartelor transmisiei prevăzute în fișa de omologare;
– Nerespectarea normelor de securitate.

Toate deciziile de mai sus au fost luate cu unanimitate de voturi.
Horia Popescu
Gunther Graef
Catalin-Cedric Ghigea