Comisia Electorală s-a întrunit la data de 21 februarie 2023 pentru a analiza documentele depuse în vederea Adunării Generale de Alegeri 2023 pentru şedinţa reconvocată la data de 4 martie 2023.
Comisia a procedat la verificarea mandatelor de reprezentare transmise de cluburile afiliate şi a constatat că până la 17.02.2023, ora 12:00, în termenul legal şi statutar/regulamentar prevăzut, au fost centralizate 173 de mandate.

Comisia a avut în vedere, în analiza efectuată, situaţia transmisă conform informării nr. 5199/21.02.2023 cu privire la – Situaţie mandate cluburi AGA 2023, întocmită de Secretariatul FRAS.

În cadrul verificărilor efectuate, Comisia Electorală s-a raportat la dispoziţia art. 20 alin. (1) din Statutul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, precum şi dispoziţiile Regulamentului Electoral aprobat prin decizia Consiliului Federal al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv şi validat de către structurile afiliate, conform procedurilor legale.

1. Cu privire la structura sportivă ACS Goneta, din verificarea documentelor, s-a constatat faptul că, prin Hotărârea Adunării Generale nr. 1/06.02.2020 a Asociaţia Club Sportiv Goneta, participanţii au decis că mandatul consiliului director al acestei structuri sportive este stabilit pentru o durată de 3 ani, de la data hotărârii sus-menţionate, astfel că mandatul transmis pe email către Federaţia Română de Automobilism Sportiv nu mai poate fi validat în vederea participării la şedinţa din 4 martie 2023, întrucât la data de 06.02.2023 mandatul consiliului director a încetat. Cu privire la situaţia de fapt şi de drept astfel constatată şi, prin raportarea la dispoziţiile art. 15 alin. (4) din Statutul FRAS, recomandăm analizarea acestei situaţii şi de către Comisia de Disciplină. Votat cu 4 voturi “pentru” şi unul “împotrivă” din partea dl. Luigi Pîrşu.

2. Cu privire la structura sportivă Club Sportiv Off Road Bucureşti (C.O.R.B. 44) se constată că mandatul transmis la Federaţia Română de Automobilism Sportiv în termenul legal şi statutar prevăzut a fost întocmit de Club Off Road Bucureşti (C.O.R.B. 44) reprezentat de dl. Silviu Bulugioiu în calitate de preşedinte şi asumat sub semnătură de aceeaşi persoană, dl. Silviu Bulugioiu.
Membrii Comisiei, în unanimitate, au stabilit că mandatul nu poate fi validat întrucât, din documentele aflate în evidenţa Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, după cererea de afiliere din 26.02.2010, Federaţia Română de Automobilism Sportiv nu a fost notificată de alte modificări aduse actelor constitutive ale acestei structuri sportive. Din verificarea actului constitutiv atestat sub nr 301/26.05.2008, consiliul director al asociaţiei este alcătuit din dl. Duţu Valentin (preşedinte), Eugen Bunea (vicepreşedinte), respectiv Silviu Bulugioiu (secretar).
Pentru aceste considerente mandatul de reprezentare nu a fost validat, context în care Comisia Electorală recomandă analizarea aspectelor constatate atât de Consiliul Federal, cât şi de Comisia de Disciplină, prin raportare la art. 15 alin. (4) din Statut, cât şi cu privire la inadvertenţele dintre menţiunile din cuprinsului actului constitutiv, respectiv mandatul de reprezentare transmis către Federaţia Română de Automobilism Sportiv.

3. Cu privire la structura sportivă ACS de Automobilism Dacia Argessos se constată faptul că domnul Frâncu Cătălin Nicolae ocupă funcţia de preşedinte al structurii sportive, şi nu domnul Dorin Georgel Alexandrescu. Ca urmare a verificărilor efectuate, în documentele prezentate la Federaţia Română de Automobilism Sportiv, s-a observat că structura sportivă a dobândit personalitate juridică în 2014, conform CIS 0075695/29.07.2014, precum şi faptul că, din anul afilierii, structura sportivă sus-menţionată nu a mai notificat Federaţia Română de Automobilism Sportiv cu privire la eventuale schimbări aduse actelor constitutive.
Cu privire la informarea referitoare că pe portalul Ministerului Justiţiei ar apărea modificări ale actelor constitutive, acestea nu au nicio relevanţă prin raportare la obligaţia clubului sportiv de a notifica Federaţia Română de Automobilism Sportiv în termen de maximum 30 de zile.
Astfel, mandatul de reprezentare emis de “ACS Dacia Argessos” – denumirea completă fiind ACS de Automobilism Dacia Argessos, a fost invalidat. Comisia Electorală recomandă analizarea aspectelor constatate de Comisia de Disciplină, prin raportare la art. 15 alin. (4) din Statutul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

4. Cu privire la structura sportivă Club Sportiv Municipal Târgu Mureş, Comisia Electorală a analizat informarea nr 5199/21.02.2023 a Secretariatului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, precum şi documentaţia aflată în evidenţele Federaţiei şi a constatat următoarele: în Hotărârea Consiliului Local al UAT Târgu Mureş nr. 353/19.12.2017 nu sunt prevăzute menţiuni referitoare la nominalizarea persoanei care deţine calitatea de director/preşedinte al clubului. De asemenea, cererea de afiliere a fost formulată în 12.07.2018 sub semnătura reprezentantului legal Constantin Copotoiu. În informarea către Federaţia Română de Automobilism Sportiv nr. 4083/09.02.2021 rezultă că reprezentantul secţiei de automobilism sportiv este dl. Kovacs Levente Istvan, acestea fiind singurele documente cu privire la organizarea clubului aflate în evidenţa Federaţiei Române de Automobilism Sportiv. Având în vedere aceste constatări, precum şi prin raportare la regimul juridic de organizare şi funcţionare al Club Sportiv Municipal Târgu Mureş, structură sportivă de drept public, membrii comisiei au validat, în unanimitate, mandatul de reprezentare, în condiţiile în care, din verificările site-ului oficial al clubului, rezultă că Szászgáspár Barnabás deţine calitatea de director general.

5. Cu privire la structura sportivă ACS Alex Rally Speed Piteşti, Comisia a constatat că, în cuprinsul mandatului, transmis în termen, asumat sub semnătură de dl. Gheorghe Liviu Marian, în calitate de preşedinte, la rubrica persoanei mandatate nu este menţionat numele vreunei persoane, fiind trecute doar datele cărţii de identitate şi funcţia, de preşedinte, drept care se validează, în unanimitate, mandatul de reprezentare, cu precizarea că, la şedinţa Adunării Generale de Alegeri din 4 martie, clubul urmând a fi reprezentat de persoana identificată cu funcţia de preşedinte şi cu cartea de identitate menţionată în mandatul de reprezentare.

6. Cu privire la structura sportivă ACS MNP Racing, din verificările efectuate în documentele aflate în evidenţele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv s-a constatat că dl. Kovacs Levente Istvan nu deţine calitatea de persoană înscrisă în actele consitutive ale clubului. De asemenea, domnul Kovacs Levente Istvan nu deţine niciuna dintre calităţile prevăzute la art. 20 lit. d) din Statut referitoare la drepturile de reprezentare.
Ca urmare a acestor constatări, Comisia Electorală a stabilit că informarea nr 5199/21.02.2023 a Secretariatului a relevat obiectiv situaţia de fapt, drept care, în unanimitate de voturi, invalidează mandatul trimis de ACS MNP Racing.

7. Cu privire la structura sportivă ACS Offroad Zaigmania, Comisia a constatat că, în cuprinsul mandatului, transmis în termen, asumat sub semnătură de dl. Paul Zaig, în calitate de preşedinte, la rubrica persoanei mandatate nu este menţionat numele persoanei mandatate, fiind trecute doar datele cărţii de identitate şi funcţia, de preşedinte, drept care se validează, în unanimitate, mandatul de reprezentare, cu precizarea că, la şedinţa AGA din 4 martie, clubul urmând a fi reprezentat de persoana identificată cu funcţia de preşedinte şi cu cartea de identitate menţionată în mandatul de reprezentare.

8. Comisia Electorală a luat act de faptul că, prin declaraţia înregistrată la Federaţia Română de Automobilism Sportiv sub numărul 5135/10.02.2023, domnul Silviu Bulugioiu, candidat la funcţia de preşedinte, a anunţat participarea ca o echipă la alegerile pentru conducerea Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, organizate în anul 2023, alături de domnii: Daniel Ungur, Dan Gîrtofan, Octavian Drăgan (candidaţi pentru funcţia de vicepreşedinte), alături de Gunther Graef, Traian Pavel, Justinian Pleşa, Iosif Ferenţi, Carol Blavenstein, Cătălin Ghigea (candidaţi pentru funcţia de membru în Consiliul Federal).
Prin aceeaşi declaraţie, sus-numiţii, prin semnătură, au declarat că renunţă la o candidatură independentă sau făcând parte dintr-o altă echipă. Ca urmare a analizării dispoziţiilor statutare, Comisia Electorală a constatat, cu unanimitate de voturi, îndeplinirea condiţiilor privind constituirea echipei Silviu Bulugioiu ca echipă participantă la AGA 2023.

9. Cu privire la informarea nr. 5198/21.02.2023 transmisă de Secretariatul FRAS, referitoare la solicitările trimise către Comisia Electorală, formulate de ACS TTH Motorsport, ACS Alba Off Road, ACS Rosenau Racing, ACS Chronorally, Asociaţia Insomnia Racing Club, ACS GAO Racing Team Timişoara, acestea dovedesc necunoaşterea dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Statutul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

Astfel, ACS TTH Motorsport nu a organizat etape de campionat naţional în anii 2021 şi 2022 şi nici nu a licenţiat sportivi participanţi în cadrul etapelor de campionate naţionale în anul 2022.
Structura sportivă ACS Alba Off Road nu a organizat etape de campionat naţional în anii 2021 şi 2022 şi nici nu a licenţiat sportivi participanţi în cadrul etapelor de campionate naţionale în anul 2021.
ACS Rosenau Racing şi ACS Chronorally sunt structuri sportive afiliate la Federaţia Română de Automobilism Sportiv în anul 2022, deci nu au minimum doi ani de activitate.
Referitor la Asociaţia Insomnia Racing Club, aceasta nu a organizat etape de campionat naţional în anii 2021 şi 2022 şi nici nu a licenţiat sportivi participanţi în cadrul etapelor de campionate naţionale în anul 2021. De menţionat că respectiva structură sportivă a trimis mandatul pentru AGA din 4 martie 2023 după termenul limită stabilit prin convocator.
Structura sportivă ACS GAO Racing Team Timişoara nu a organizat etape de campionat naţional în anii 2021 şi 2022 şi nici nu a licenţiat sportivi participanţi în cadrul etapelor de campionate naţionale în anul 2022.

Comisia Electorală
Bogdan Filcea
Luigi Pîrşu
Elena Bădică
Tiberiu Lupşa
Petre Zarioiu