Consiliul Federal s-a întrunit miercuri, 20 noiembrie, la sediul federației, pentru a discuta punctele aflate pe ordinea de zi

1. Afilierea provizorie a Asociației Sportive Club Off Road Brad şi a Asociaţiei Club Sportiv SIM13 Motorsport.

2. Omologarea rezultatelor sezonului competiţional 2019.

3.Stabilirea calendarului competițional pentru sezonul 2020 la Raliu, Viteză în Coastă și Super Rally.

4. Propunerea Normelor Financiare pentru sezonul 2020 și trimiterea acestora spre aprobare în prima Adunare Generală.

5. Analiza raportului Comisiei de Competiţii.

6. Analizarea activității fiecărei comisii sportive în parte și prezentarea de către fiecare președinte de comisie a unui bilanţ de activitate la următoarea ședință a Consiliului Federal, care să cuprindă problemele identificate pe parcursul anului 2019.

7. Adaptarea/modificarea sau completarea regulamentelor fiecărei discipline printr-o formulă unitară, la nivel de FRAS care privește atribuirea titlurilor naționale.

8. Prezentarea stadiului în care se află înființarea Asociaţiei Arbitrilor de Automobilism din România.

9. Reevaluarea anuală, începând din 2020, a tuturor şcolilor de pilotaj acreditate de FRAS şi introducerea unei taxe anuale în cuantum de 100 de euro pentru școlile de pilotaj active.

10. Diverse.

Hotărârea Consiliul Federal poate fi consultată aici

Propunerea pentru Normele Financiare 2020 poate fi consultată aici.