Întrunit în şedinţă în data de 9 august, Biroul Executiv FRAS a decis următoarele:

– aprobă afilierea provizorie a structurii ACS Snowline și reafilierea structurii ACS ONO 41 Racing.

– aprobă, la solicitarea președintelui Comisiei Naționale de Rally Raid, reducerea componenței comisiei la 3 membri, pentru operativitate. Comisia Națională de Rally Raid va avea următoarea componență: Luigi Pîrșu (președinte), Ionuț Davidescu, Elena Dumitrache.

– aprobă corecția din Regulamentul CNRB 2022 în limba română. La  Art  48.5 ÎNTÂRZIEREA UNEI PROBE SPECIALE, 20 minute, la fel ca în varianta în engleză și la fel ca în FIA- RRSR 2022.

  48.5 ÎNTÂRZIEREA UNEI PROBE SPECIALE Când derularea unei probe speciale a fost întârziată cu mai mult de 20 de minute, spectatorii trebuie anunțați că proba este pe punctul de a fi reluată înaintea trecerii următorului automobil de competiție. Altfel, proba va fi oprită.  

– aprobă Modificarea Caietului de sarcini al organizatorului de raliuri la Art 7 alin (b). Pentru a respecta întocmai recomandările FIA în ceea ce privește dotarea și denumirea mașinilor de intervenție rapidă se schimbă denumirea FIV în FIM (First Intervention Medical). 

7. (b) La STARTFIM (stație radio, girofar, sirenă) o mașină de intervenție rapidă capabilă să acopere în maxim 8 minute distanța dintre 2 posturi medicale. La probele speciale mai lungi de 10 km sau când distanța parcursă de FIM (în cazul unei intervenții) depășește 8 minute, organizatorul va prevedea mai multe automobile FIM. Pentru macadam această mașină trebuie să fie 4×4. Dotare minimă FIM: două persoane, dintre care un Paramedic (sau un asistent în medicina de urgență). Paramedicul va fi dotat minim cu rucsac specific. În mașină trebuie să se mai găsească minim 2 extinctoare de câte 4kg.

 

Biroul Executiv FRAS

Norris Măgeanu – președinte
Daniel Ungur – vicepreședinte
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Ioan Badiu – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS