Biroul Executiv FRAS s-a întrunit în şedinţă în data de 30 noiembrie 2022, la convocarea Secretarului general, pentru a lua la cunoștință minuta Judecătoriei Sector 1, din 28 noiembrie 2022, în dosarul 59881/299/2022.

Biroul Executiv a consultat opinia firmei de avocatură care reprezintă federația în acest demers și, deși consideră că instanța nu a înțeles corect modul de funcționare al federațiilor sportive naționale, a stabilit punerea imediată in aplicare a deciziei. În acest sens, s-a luat act că în conformitate cu Statutul FRAS, Art. 29, lit. (e), doar Consiliul Federal poate omologa rezultatele de final de an, precum si clasamente definitive și campionii naționali pe discipline sportive.
Or, Consiliul Federal s-a întrunit deja în data de 24 noiembrie și a omologat clasamentele finale pentru 2022, decizie necontestată în termenul statutar, iar Biroul Executiv nu poate modifica o decizie a Consiliului Federal.

În consecință, s-a dispus secretariatului federal să convoace de urgență Consiliul Federal FRAS în ședință extraordinară, în cel mai scurt timp prevăzut de Statut.

Biroul Executiv FRAS

Norris Măgeanu – președinte
Daniel Ungur – vicepreședinte 
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Ioan Badiu – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS