Vă aducem la cunoștință faptul că începând cu 01.01.2022 a intrat în vigoare standardul FIA 8856-2018, care reglementează echipamentul de protecție al sportivilor.
Una dintre modificările importante este faptul că echipamentul omologat după acest standard are termen de valabilitate de 10 ani, spre deosebire de vechiul standard FIA 8856-2000 care nu reglementa acest aspect. Un alt aspect important care se regăsește atât în standardul FIA 8856-2000 cât și în FIA 8856-2018 este faptul că broderia NU trebuie să străpungă toate straturile combinezonului, decât dacă materialele folosite la brodaje sau aplicate pe echipamente sunt ignifuge. Iar din data de 31.12.2022 echipamentul produs până in 01.01.2013 conform standardului FIA 8856-2000 nu mai este valid, conform FIA Technical list nr.27.

Totodata vă atragem atenția asupra faptului că verificarea periodică și reviziile sistemelor de stingere a incendiilor trebuie făcută de către ateliere agreate de către producătorul respectivului extinctor (ex. un atelier autorizat de către autoritățile din România pentru verificarea extinctoarelor nu este neapărat autorizat pentru a verifica extinctoarele agreate de către FIA a fi folosite în vehiculele de competiții automobilistice ), dupa cum reiese și din manualul utilizatorului. Prin urmare, odata cu expirarea prezentelor verificari, comisia tehnica va considera un extinctor ca fiind expirat daca verificarea acestuia nu a fost facuta conform prescripțiilor producatorului.

Pentru toate valabilitățile în curs ale omologarilor,vă rugam consultați listele tehnice FIA:
https://www.fia.com/homologations

 

Concurenților din cadrul CNRB, în special cei care concurează pe vehicule din grupa N ex clasa 9, (Logan, Sandero 0.9, Suzuki Swift), Grupa R1, noua clasa RALLY5, nu este permisă nici un fel de intervenție mecanică asupra motorului, chiuloasei, galeriilor de admisie/evacuare, etc din producția de serie, deci nu sunt permise prelucrări mecanice asupra acestor elemente. Cotele pieselor menționate în fișele de omologare nu pot fi invocate pentru a justifica prelucrări mecanice , excepție „planarea” chiuloasei pentru întreținere dar fără a depași valoarea minima a volumului camerei de ardere precizat in fișa de omologare, conf. prevederilor din Anexa J a codului sportiv FIA, art. 254
Orice litigiu privind prezența sau nu a unor prelucrări mecanice se va face prin comparație cu piesa de serie.
La grupele/clasele mai sus menționate, principiul de baza este că NU sunt permise modificări față de modelul de serie mai puțin modificările expres prevazute in Anexa J a codului sportiv FIA și fișa de omologare.

Grupa A ex clasa 7,clasa5 , Grupa R2, R3, noua clasa RALLY4 sunt permise modificările fata de motorul de serie in limita prevederilor din fișa de omologare și Anexa J a codului sportiv FIA art. 255. Toate vehiculele înscrise in CNRB trebui sa fie prevazute cu sistem de cuplă rapidă pentru prelecare de combustibil, iar la bordul vehiculului trebuie să fie un furtun pentru prelevare pe toată durata competiției. Înalțimea vehiclului de concurs trebuie să fie conformă cu fișa de omologare pe toată durata competiției.

Totodată vă ducem la cunoștință faptul că prezența la shakedown este condiționată de avizul favorabil din partea comisiei tehnice, aviz obținut la verificările tehnice inițiale, în acest sens pot exista 3 situații distincte:

1. Vehiculului de concurs i se aplică colantul “Tehnic OK”, ceea ce semnifică faptul că vehiculul se poate prezenta atât la startul shakedown-ului cât și la startul competiției.

2.Vehicului de concurs i se aplica un colant „bulină galbenă”, ceea ce semnifică faptul că vehiculul se poate prezenta doar la startul shakedown-ului, deoarece a fost respins la verificările tehnice inițiale, dar abaterile nu sunt de natură să afecteze siguranța şi securitatea echipajului, dar pentru start în competiție este necesară reverificarea acestuia de către comisia tehnică. Reverificarea făcându-se conform planului orar din regulamentul particular.

3.Vehiculului de concurs nu îi este aplicat nici unul din cele două colante, ceea ce semnifică faptul că vehiculului i se va refuza startul la shakedown, iar startul în competiția propriuzisă este condiționată de avizul comisiei tehnice, aviz care se poate obține cu ocazia reverificărilor tehnice, conform planului orar din regulamentul particular.

Comisia Tehnică