Comisia Centrală de Arbitri a FRAS a anunțat că pregătirea și licențierea arbitrilor pentru sezonul 2023 se va desfășura în perioada 1 Februarie – 31 Martie 2023.

Pregătire

Calendar:

4 Februarie – 17 Martie – cursuri online, pe platforma Zoom (în data de 01.02.2023 va fi publicat programul acestora)

15 Februarie  – 17 Martie – cursuri în format fizic ținute de membrii C.C.A. pentru colegiile care solicită acest lucru.

1 Martie – 15 Aprilie – cursuri de perfecționare / inițiere, în format fizic, pentru cronometrori (aceste cursuri pot fi ținute și după terminarea perioadei de licențiere).

În perioada Februarie – Martie, cursurile online de arbitraj de pe www.rallycontrol.ro vor fi actualizate și va fi finalizată o nouă ediție a manualului de arbitraj. De fapt, vor fi elaborate 2 manuale, unul pentru arbitrii de traseu și unul pentru oficiali.

Testare

Testarea se va desfășura online, în perioada 20 Martie ora 10:00 – 25 Martie ora 20:00

Pentru Arbitrii de Traseu, testele vor avea 4 nivele de dificultate, în funcție de licența fiecărui arbitru și structura din care sunt alcătuite întrebările s-a schimbat, astfel:

Tema Arbitru Stagiar Arbitru C Arbitru B Arbitru A
FRAS – organizarea FRAS și a arbitrajului 3 3 3 3
ROF 3 3 3 3
Securitate 5 5 5 5
Noțiuni generale despre Raliu 5 5 5 5
Comisar de parc / alimentare 5 3 3 3
Control Orar 4 5 5 5
Start 4 5 5 5
Stop 4 4 4 4
Intermediar Radio 4 4 4 4
Viteză în Coastă 5 5 5 5
Circuit 5 5 5 5
Alte discipline 3 3 3 3
Cronometror 5 5 5
Total întrebări 50 55 55 55
Timp alocat 60 minute 65 minute 65 minute 65 minute
Procent pentru trecerea testului 50% 70% 70% 70%

Testarea oficialilor se va face, ca și în 2022, în doi pași.

Primul pas este un test de cunoștințe de arbitraj specifice arbitrilor de traseu, format din 35 de întrebări, astfel:

Tema Oficiali
FRAS – organizarea FRAS și a arbitrajului 3
ROF 3
Securitate 3
Noțiuni generale despre Raliu 4
Comisar de parc / alimentare 2
Control Orar 3
Start 3
Stop 3
Intermediar Radio 2
Viteză în Coastă 3
Circuit 3
Alte discipline 3
Total întrebări 35
Timp alocat 40 minute
Procent pentru trecerea testului 70%

Completarea cu succes a testului deschide accesul către pasul 2, testele specializate, cu câte 20 de întrebări în 30 de minute fiecare.

Testele vor putea fi repetate de 2 ori pe zi, la interval de minim 2 ore în perioada 20-24 Martie. În data de 25 Martie, testele vor putea fi repetate o dată la 5 ore.

Arbitrii care din diverse motive nu vor putea susține testul sau nu vor reuși să-l treacă vor putea solicita retestare până în data de 31 Martie.

După terminarea perioadei de testare, în data de 27 Martie pe www.rallycontrol.ro va fi publicată lista cu toți arbitrii care au susținut testele, cu mențiunea Admis / Respins. Arbitrii cu cele mai bune 5 rezultate în fiecare dintre testele Arbitru C, Arbitru B și Arbitru A vor primi un Joker, care le va permite să solicite C.C.A delegarea la 1 competiție, la alegerea lor.

Legitimare

Calendar:

01 Februarie – Publicarea cererii de licență 2023 pe www.rallycontrol.ro

01 Februarie – 9 Martie – Centralizarea cererilor de licență și a cotizațiilor de către Președinții de colegii

10 Martie – termen limită pentru transmiterea centralizatoarelor către secretariatul C.C.A.

11 – 19 Martie – verificarea de către C.C.A. a solicitărilor de promovare și completarea bazei de date pe www.rallycontrol.ro

27 – 31 Martie – trimiterea de către secretariatul CCA a centralizatoarelor către secretariatul F.R.A.S. și plata cotizațiilor de către președinții de colegii.

După data de 1 Aprilie 2023 nu se vor mai elibera licențe decât pentru arbitrii one-event din Colegiile Județene (Regionale) de Arbitri pe a căror rază teritorială se desfășoară cel mult o etapă din campionatele naționale organizate sub egida F.R.A.S. De asemenea, fiecare colegiu va avea posibilitate ca în cursul anului, o singură dată, să legitimeze noi arbitri stagiari.

Noutăți referitoare la legitimare:

În 2023, arbitrii care solicită licență de oficial vor trebui să bifeze una dintre cele 4 specialități: Comisar Sportiv, Director, Secretariat / Centru de Calcul sau Mașini de Încadrare. Scopul acestei completări este pregătirea pentru alinierea cu licențele F.I.A. (aliniere prevăzută pentru 2024)

Informații referitoarea la pregătirea, testarea și legitimarea arbitrilor 2023: http://rallycontrol.ro/rally/index.php/2012-09-17-11-25-25/noutati/325-informare-privind-pregatirea-si-licentierea-arbitrilor-f-r-a-s-2023