Începând cu data de 8.02.2021 societățile comerciale agreate de FRAS privind fabricarea rollcage-urilor vor fi obligate să respecte următoarele etape:

– să înștiințeze Comisia Tehnică a FRAS despre intenția de a fabrica un rollcage sau de a monta/suda un rollcage provenit din surse externe.

– să transmită Comisiei Tehnice a FRAS datele autovehiculului (marcă, tip, tip de caroserie, nr de indentificare) pentru care urmează să producă rollcage-ul și competiția/competițiile la care autovehiculul va participa.

– să transmită Comisiei Tehnice a FRAS schița rollcage-ului care urmează să intre în producție și va fi montat în autovehicul, respectând obligatoriu fișa de omologare FIA a autovehiculului sau să fie în conformitate cu prevederile Codului Sportiv FIA, după caz, Comisia Tehnică a FRAS având obligația ca în maximum 5 zile lucrătoare să retransmită un răspuns solicitantului.

– să trimită Comisiei Tehnice a FRAS toate certificatele de conformitate ale materialelor pe care le-a achiziționat în vederea producției rollcage-ului.

– să țină legatura cu cel puțin un membru al comisiei Tehnice a FRAS pe tot parcursul montării rollcage-ului și, ulterior, să solicite o vizită a acestuia la o dată stabilită de comun acord. Cheltuielile de deplasare, diurna și cazarea (dacă este cazul) pentru reprezentantul Comisiei Tehnice a FRAS vor fi decontate de către societatea în cauză, conform normelor finaciare ale FRAS (norme arbitraj).

– să comunice tot timpul membrului Comisiei Tehnice a FRAS, dacă intervin probleme în timpul producției rollcage-ului.

– să întocmească un dosar cu toate materialele necesare producției rollcage-ului, facturile care dovedesc achiziționarea acestora, certificatele de autenticitate/calitate și fotografii cu toate etapele de producție, apoi să-l trimită pe mailul Comisiei Tehnice a FRAS, la adresa tehnic@fras.ro. De asemenea, dosarul trebuie să conțină obligatoriu numele membrului Comisiei Tehnice a FRAS cu care s-a ținut legătura.

– la final, fiecare rollcage produs va primi din partea unui membru al Comisiei Tehnice a FRAS un nr unic de identificare, care va fi trecut pe rollbar și în pașaportul tehnic al autovehicului.

– pentru societățile noi care doresc să fie acreditate de către FRAS este necesară transmitetrea către Comisia Tehnică a FRAS a următoarelor documente: Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și certificatul constatator.

– după parcurgerea tuturor acestor etape de producție, Comisia Tehnică a FRAS va anunța secretariatul FRAS în vederea facturării.

Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la telefoanele: 0724.647. 726 (Luigi Pîrșu – președinte) și 0756.703.705 (Mihail Stana) și/sau la adresa de mail tehnic@fras.ro