Întrunit în şedinţă în data de 12 iulie, Biroul Executiv FRAS a decis următoarele:

– aprobă redistribuirea sumei de 45.000 lei, reprezentând alocații de la bugetul de stat care se utilizează exclusiv pentru finanțarea subprogramului calendar sportiv internațional, conform contract nr. 641/19.01.2021 (act adițional nr.4), la subprogramul pregătiri loturi olimpice/naționale. În aceste condiții, valoarea ramasă la subprogramul calendar sportiv internațional este de 165.000 lei, în timp ce valoarea pentru subprogramul pregătiri loturi olimpice/naționale este de 125.000 lei.

Biroul Executiv FRAS

Norris Măgeanu – președinte
Daniel Ungur – vicepreședinte
Cătălin Nicolaescu – vicepreședinte
Ioan Badiu – director sportiv
Cristian Notaru – secretar general
Cristina Catrina – director economic
Bogdan Filcea – jurist FRAS