Biroul executiv:

 • Norris Măgeanu – preşedinte
 • Cătălin Nicolaescu – vicepreşedinte
 • Daniel Ungur – vicepreşedinte
 • Cristian Notaru – secretar general
 • Ioan Badiu – director sportiv

Comisia de cenzori:

 • Iacob Mirela – expert contabil
 • Gheorghe Eliad – membru
 • Ciprian Sandu – membru

Secretariat sportiv:

 • Cristian Notaru
 • Petre Zarioiu
 • Cezar Mircea Romaniuc

Secretariat administrativ:

 • Elena Bădică