Biroul executiv:

  • Norris Măgeanu – preşedinte
  • Cătălin Nicolaescu – vicepreşedinte
  • Daniel Ungur – vicepreşedinte
  • Cristian Notaru – secretar general
  • Ioan Badiu – director sportiv

Comisia de cenzori:

  • Iacob Mirela Carmen – Președinte
  • Cătălin Cedric Ghigea – Membru

Secretariat:

  • Elena Bădică