Adunarea Generală, alcătuită din totalitatea membrilor afiliați, este organul de conducere al F.R.A.S., ca for legislativ suprem.
Au dreptul de a fi reprezentați în Adunarea Generală membrii care nu au fost excluși ori suspendați ulterior afilierii, pe o perioadă care include data ședinței respective. Dreptul de reprezentare se transmite unei singure
persoane fizice, în condițiile stabilite de Statut.

Competența Adunării Generale a F.R.A.S. cuprinde, printre altele:
a) stabilirea și aprobarea strategiei și obiectivelor generale ale Federației.
b) analiza activității desfășurate și aprobarea rapoartelor de activitate prezentate de Consiliul Federal.
c) aprobarea anuală a execuției bugetare, a bilanțului contabil, a raportului Comisiei de Cenzori și descărcarea de gestiune a Consiliului Federal pentru anul precedent. Aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul urmator.
d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Federal, Comisiei de Cenzori și Comisiei de Apel.
e) modificarea actului constitutiv și a Statutului.
f) aprobarea regulamentului disciplinar sau ratificarea modificărilor aduse acestuia de la ședința precedentă.
g) ratificarea afilierii noilor membri și aprobarea propunerilor Consiliului Federal în privința Membrilor ori a Președintelui de Onoare.
h) dreptul de control asupra Consiliului Federal si Comisiei de Cenzori.

Hotărârea Adunării Generale din 4 martie 2023 poate fi consultată aici.