Norris Marcu Măgeanu

 

Președintele Executiv al F.R.A.S. este ales de Adunarea Generală pentru 4 ani.

Președintele are atât rol de reprezentare, cât și executiv, cu următoarele atribuții principale: reprezintă F.R.A.S. în relațiile cu autoritățile publice, cu organisme similare din alte țări, cu forul mondial în domeniu (F.I.A.), cu orice alte persoane fizice și juridice, române ori străine, apără interesele F.R.A.S., autonomia, unitatea și integritatea acesteia, propune Consiliului Federal politici de modernizare și dezvoltare, corespunzător propriului program electoral validat prin alegeri și ținând cont de obiectivele fundamentale ale Federației, promovează în rândul tineretului întreaga activitate de sport automobilistic organizată sub F.R.A.S., stabilește contacte cu noi structuri sportive în vederea afilierii acestora la F.R.A.S., apără drepturile arbitrilor de automobilism sportiv, conduce ședințele Consiliului Federal și ale Biroului Executiv, propune Consiliului Federal angajarea Secretarului General, sau dupa caz, revocarea acestuia, semnează alături de Secretarul General sau/și de alte persoane desemnate de Consiliul Federal în condițiile legii toate documentele care comportă un angajament sau o obligație pentru F.R.A.S., îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală ori reieșite din Statut.